Reklamační řád

Reklamační řád pro reklamování defektního zboží, chybně dodaného zboží nebo zboží, které bylo dodáno v jiném než objednaném množství. 

Záruční doba na šperky je 24 měsíců. Nevztahuje se na vady vzniklé nevhodným užitím.

Záruka na materiál se poskytuje jen tehdy, pokud nebyl použit. U hliníkových kroužků stříbrné barvy z leštěného hliníku se záruka nevztahuje na změnu barvy. Tato vlastnost je u leštěného hliníku běžná – viz informace o materiálech.

U barevných kroužků z eloxovaného hliníku není možné reklamovat jemné nuance v barevných odstínech. Proces eloxování je natolik složitý, že jemné rozdíly v odstínech jsou běžné.

V případě reklamování defektního zboží přes e-mail je nutné doložit dostatečné podklady ke správnému posouzení stavu reklamovaného zboží – v případě, že nebudou dostatečné podklady dodány, bude reklamace zamítnuta. Na dodaných podkladech tak musí být defekty jasně viditelné nebo dokonale popsané. V případě, že nebudou dodané podklady jednoznačné, může být zákazník vyzván k zaslání reklamovaného zboží na odborné posouzení. V případě, že toto kupující odmítne, bude reklamace prodávajícím zamítnuta.

V případě reklamování chybně dodaného zboží přes e-mail je nutné zaslat fotografii chybně dodané položky k posouzení a určení, jaké zboží bylo kupujícímu dodáno. V případě, že nebude žádný obrazový podklad dodán, bude tato reklamace zamítnuta.

V případě reklamování chybně dodaného množství objednané položky je nutné uvést, kolik kusů bylo kupujícímu skutečně dodáno. Na základě inventurních záznamů bude provedena kontrola dodaného zboží.

Žádost o reklamaci bude prodávajícím vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dní od jejího přijetí, jak ukládá zákon. V případě, že bude kupující nespokojen s výsledkem reklamačního řízení, má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci a požádat o přezkoumání verdiktu prodávajícího.

Vyplňte prosím formulář níže s veškerou potřebnou dokumentací.  Vyplněný formulář odešlete.  Potvrdím vám přijetí formuláře a zahájím reklamační řízení. V případě potřeby vás vyzvu k zaslání zboží na adresu prodávajícího nebo k doplnění informací. 

Adresa prodávajícího: Michalovicova 1658, 39002 Tábor