Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy upravené ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je možné ve stanovené lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

Formulář neslouží pro případ reklamování zboží za účelem jeho výměny a odstranění vad – k tomuto slouží reklamační formulář.

Při odstoupení od kupní smlouvy je možné vrátit vše nebo i jen část zboží. Toto je nutné specifikovat při vyplnění formuláře a nebo jasným a jednoznačným popisem do emailu.

Zboží musí být vráceno v původním zakoupeném množství a označeno původními identifikačními štítky. V případě, že nebude vrácené zboží řádně označeno nebo bude smícháno s jiným druhem, bude žádost o odstoupení od kupní smlouvy odmítnuta a zboží bude vráceno zpět odesílateli zásilky na jeho náklady. Případně budou kupujícímu naúčtovány poplatky za roztřídění a dodatečné identifikování zboží.

Vyplňte prosím formulář odstoupení od kupní smlouvy a zašlete jej společně se zbožím na adresu uvedenou ve formuláři. Formulář stačí odeslat elektronicky na adresu eshop@krouzkarka.cz. Můžete napsat záměr o odstoupení od kupní smlouvy i vlastními slovy do emailu.

Zboží odešlete na adresu:

Štěpánka Pospíchalová
Michalovicova 1658
390 02 Tábor